přeskočit na obsah

Pravidla Hearthstone - LanCraft Autumn 2014 | LanCraft.cz

Pravidla

Hearthstone

HEARTHSTONE: HEROES OF WARCRAFT

Admin tým

Admin: Kitsu, Wichereko
 

Základní pravidla

 •  Při nedostavení se hráče k zápasu se bude postupovat podle násl. pravidel:
   nenastoupení k zápasu do 10 minut od ohlášení nového kola -> game loss
   nenastoupení k zápasu do 20 minut od ohlášení nového kola -> match loss
 •  zákaz používaní podpůrných programů (např. HS tracker), botů a hacků, které zvýhodňují hráče
 •  Při všech sporných situacích, kdy nestačí domluva mezi hráčích, rozhoduje admin.
 •  Rozhodnutí administrátorů jsou závazná a konečná.
 •  Během zápasu nesmí hráč radit jiným hráčům případně mu být razeno.
 •  Hráči účastnící se turnaje jsou povinni mít na battle.netu nastavený status busy a zákazaný spectate mód    (s výjimkou  hráčů, kteří hrají na streamu).
 •  Streamování vlastních zápasů z průběhu turnaje musí být výslovně povoleno organizátory a můžou být  požadovány úpravy streamu (např. zobrazení loga LanCraftu a/nebo partnerů akce).
 •  Administrátoří si vyhrazují právo na změnu kteréhokoli pravidla i na povolení případných výjimek v  konkrétních, přesně definovaných případech. O změnách pravidel budou administrátoři informovat hráče nejpozději  před rozlosováním dalšího kola.
 •  Hráči jsou povinni dodržovat základní pravidla fair play a vyvarovat se slovního či jakéhokoli jiného  napadání ostatních hráčů.
 •  Během hry je možno používat tužku a papír, stejně jako případné textové editory, pro zaznamenávání průběhu hry.
 •  Sledování streamu v průběhu turnaje, pokud hráč v daný okamžik sám nehraje, není nijak omezeno.
 •  Jakékoli porůšení výše uvedených pravidel s výjimkou závažných porušení bude nejprve řešeno varováním a   následně až diskvalifikací z turnajů. Případné potrestání, není-li uvedeno jinak, je plně na rozhodnutí  daného administrátora.

Server

 • Všechny hlavní i doprovodné turnaje ve hře Hearthstone: Heroes of Warcraft se budou hrát výhradně na serveru "Europe"  
 • Veškeré turnaje v průběhu LanCraftu budou pořádány prostřednictvím platformy BattleFy.com .

Disconnect

 • Pokud dojde k disconnectu hráče má hráč 1 minutu na připojení do hry.
 • V případě nemožnosti se připojit zpět je hráč povinnen kontaktovat administrátora, který rozhodne o dalším postupu.
 • V případě jakýchkoli nestandardních situací během disconnectu rozhoduje o situaci admin.
 • Úmyslný disconnect (např. shození klienta hry) bude považováno za nesportovní chování a v prvním případě bude následovat game loss, při opakování diskvalifikace z daného i jakýchkoli dalších turnajů v průběhu LanCraftu.

Streamování

 • V případě streamování zápasů jsou hráči povinni řídit se pokyny streamerů.
 • Veškeré streamované zápasy jsou streamované na oficiálních streamech LanCraftu.
 • Hráči, kteří jsou na streamu musí mít v battle netu nastavený busy mode.

 

Základní informace k hlavnímu turnaji

 • Z prvního hracího dne vzejde 16 hráču, kteří budou hrát další den Double elimination pavouka
 • Každý hráč má 5 minut na výběr Decku, se kterým bude následně hrát, tak aby nebyl v rozporu s formátem
 • Každý hráč má 15 minut na dostavení se k vzájemnému zápasu,nedostaví-li se, je to považováno za automatické vzdání zápasu a hráč bude následně diskvalifikován
 • Každý hráč má právo na zapisování tahů a odehraných karet soupeře, je však zakázáno využívat jiné programy než textové editory a další tzv. "pomůcky", které umožňují získat jakoukoliv výhodu nad soupeřem
 • Při remíze jednoho ze vzájemných duelů, se zápas opakuje se stejnými decky (remíza není nijak bodově hodnocena)
 • Zákaz používání mobilních zařízení během hry
 • Hráči, kteří stále hrají turnaj, mají zakázáno jakýmkoliv způsobem sledovat průběh streamu (mobil, tablet, apod) a získávat tak výhodu zjištění decklistů soupeře
 • Na LanCraft Hearthstone turnajích jsou povolena  následující rozšíření pro Hearthstone: Naxxramas, Blackrock Mountain, Gnomes vs Goblins
 • Vybraní hráči hrají na pódiu u předem připravených PC
 • Hráči nesmí během zápasu opustit lobby duelu.


1.den (část)

 • Formát turnaje je SWISS
  • Hráči hrají v prvním kole s náhodně vybraným protihráčem. V každém následujícím kole hrají s hráčem, jehož skóre je co nejblíže jeho vlastnímu.
  • Počet kol bude určen podle počtu přihlášených hráčů
  • V případě lichého počtu hráčů dostává vždy hráč s nejnižším skóre v daném kole automatickou výhru. V prvním kole je takový hráč určen náhodně.
 • Všechny zápasy se hrají formátem BO5 Conquest (vysvětlení formátu Conquest zde -
 • Hráč smí mít pouze 3 vlastní decky (Custom Decks) kromě Grandfinále, kde  jsou povoleny 4.
 • Pro 1. den jsou hráči nuceni poslat decklisty decků, které budou používat během první části turnaje (1. den SWISS)  turnaje, a to nejpozději do 24.7.2015 9:00 a to na HearthstoneLC@gmail.com  (Bude-li se zaslaný decklist lišit od decklistu, který hráč využívá, pak tento hráč bude penalizován diskvalifikací)

 

2. den (část)

 • Den druhý se hraje TOP 16, kde se 8 nejlepších kvalifikovalo z předešlého dne a dalších 8 z online kvalifikaci (seznam zde)
 • Tato část turnaje se hraje formátem Double Elimination, BO5 Conquest + 1 ban
 • Hrát se bude na počítačích v MČR a Fujitsu stánku, vždy 8 hráčů v každém. Rozmístění hráčů budu zveřejněno na místě. Po vypadnutí osmi hráčů bude turnaj dohrán na počítačích ve Fujitsu stánku.
 • Finále se hraje BO7 + 2 bany, a oba dva hráči mají povinnost odeslat nejpozději 30 minut před začátkem finále jejich decklisty na adresu HearthstoneLC@gmail.com
 • Hráči jsou povinni pro druhou část turnaje poslat decklisty na emailovou adresu HearthstoneLC@gmail.com a to nejpozději 1 hodinu před začátkem 2. části turnaje
© 2005-2019 LanCraft®English by Radowan, slambik and BabyTosscode & design sKopheKNahoru