přeskočit na obsah

Pravidla TrackMania - INTEL LanCraft Silesia | LanCraft.cz

Pravidla

TrackMania

TRACKMANIA NATIONS FOREVER

Admin turnaje

Systém turnaje

 • 1. fáze - rozřazení na jedné náhodně vybrané mapě v Time Attack modu do 10 minut
 • 2. fáze - na základěumístění v 1. fázi budou hráči rozřazeni do čtyřčlenných skupin, v nichž se utkají v Cup modu do 120 bodů, vždy na třech mapách, na každé 5 kol. Ve WB pokračují 2 nejlepší a zbylí 2 spadají do LB. V LB je to poté podobně, ovšem ti horší 2 vypadávají z celkového turnaje a nejlepší 2 postupují dále. V Grand finále dostane 1. z finále WB 10 bodů náskok a 2. z finále WB 6 bodů náskok (vyřeší se tak, že jedno kolo bude „nefingováno")

Všeobecná pravidla

 • jako software bude použit nejnovější update hry TrackMania Nations ForeverTrackMania Nations TrackMania Nations Forever
 • každý hráč je zodpovědný sám za sebe a bude zodpovědný za veškerou komunikaci s adminy
 • každý hráč je zodpovědný za sledování webových stránek a harmonogramu. Zápasy nebudou odkládány z důvodu nepřítomnosti hráčů
 • každý hráč je povinen používat stejný nick během celého turnaje (nevztahuje se na clantag)
 • každá osoba vztahujícíse k tomuto turnaji musí znát a souhlasit s pravidly, na případnou neznalost nebude brán ohled

Nastavení a ingame pravidla

 • zobrazení: volný výběr
 • audio: volný výběr 
 • pokud bude hráč mít technické problémy během zápasu (např. s hardwarem, softwarem, serverem atd.), měl by okamžitě upozornit admina - na konci kola admin případně vyhlásí time-out (přestávku), která bude trvat dokud se problém nevyřeší
 • time-out (přestávka) může být vyhlášena pouze adminem - každé jiné vyvolání přestávky může být penalizováno

 Systém

 • úroveň detailů: volný výběr
 • minimum oponentů: volnývýběr
 • nastavení ovladače: volný výběr
 • upravování configu za hranicemi těchto nastavení není povoleno, změny vedoucí k nerovné hře budou penalizovány
 • pokud si nejste jisti korektností nějakého jiného nastavení, kontaktujte admina

 Zápas a warm-up 

 • před každým zápasem by měl být 5 minut warm-up, který může být použit k nastavení nebo ingame rozježďování
 • ingame warm-upy před každou novou mapou budou ještě zváženy

 Poruchy serveru, internetu nebo výpadky elektriky 

 • pokud je spojenímezi hráči během zápasu přerušeno, hráči musí pauznout hru, dokud nebudou všichni hráči připojeni, a odehrát zbývajícíkola zápasu.
 • pokud se při vráceni hráči body neobnoví budou, případné další body budou započteny adminem
 • hráč, který bude záměrně vypadávat ze serveru, bude vyhozen ze zápasu (například záměrný restart PC, záměrné odhlášení ze hry atd.) 

 Fair-play 

 • není povoleno urážet, nadávat nebo manipulovat s hráčem nebo adminem nebo poškozovat jiný majetek
 • NEBUDE tolerováno pokud budou hráči pomáhat spoluhráčům z týmu nebo kamarádům pomocí záměrného zpomalování nebo zastavování na cílové čáře - toto je cheatování a bude potrestáno
 • je zakázáno ničit majetek organizátora, partnetů a jiných účastníkůturnaje
 • BĚHEM ZÁPASU OPAKOVANĚ NETRUBTE - toto je proti fair-play a případné porušení bude trestáno

 Ve snaze zajistit hladký průběh zápasu, doporučujeme všem hráčům ukázat férovéa korektní jednání.

Tresty a diskvalifikace 

 • pokud jsou porušena pravidla, admin může udělit trest příhodný jeho úsudku.
 • tresty mohou být následující:
  • upozornění
  • round penalty (hráč nebude moci ukončit další kolo)
  • match penalty (hráč se nebude moci zúčastnit zápasu a bude tak na posledním místěv zápase)
  • diskvalifikace hráče z turnaje
  • tresty záleží na typu porušení a úsudku admina
 • diskvalifikace může být udělena pouze jednohlasně po prodiskutování všemi adminy a může také vést k zamezení účasti v dalších turnajích pořádaných organizátorem

 Pravidla zápasu

 • při každé z měne mapy bude 1 warm-up
 • TimeAttack rozřazení: TimeAttack, Čas 10min, 1 mapa
 • play-off: (UpperBracket/LowerBracket/Consolidation-finals/Grand Finale): Rounds mode, Maximum bodů/mapa 40, 3 mapy
 • nastavení budou na uváženíadminů - cílem je mít co nejvíce strhující zápasy a užít si co nejvíce zábavy a akce během turnaje
 • nastavení serveru se mohou případně měnit

Systém bodování

 • 10 bodů pro prvnímísto
 • 6 bodů pro druhémísto 
 • 4 body pro třetí místo 
 • 3 body pro čtvrté místo

Pokud hráč nedojede kolo, nedostane žádný bod.

Nahlášení výsledků 

 • všechny výsledky musíbýt nahlášeny příslušnému adminu okamžitě po zápase
 • všichni hráči musí být schopni poskytnout screenshoty skóre
Hráči jsou zodpovědníza svoje herní příslušenství a software.

Pravidla se případněmohou změnit.

Mapy

V turnaji budou celkově 3 technické mapy (45-70s).

download

 

© 2005-2019 LanCraft®English by Radowan, slambik and BabyTossPolskie tłumaczenie Pavo, Raven i Johnekcode & design sKopheKNahoru