přeskočit na obsah

- LanCraft 2015

Cosplay

Pravidla Cosplay soutěže

Registrace:

Registrace do soutěží probíhá v době před LanCraftem a to na email yume@lancraft.cz. Registrace probíhají od 1. 4. 2015 do 23. 7. 2015.

Možná je i registrace přímo na místě, je ale nutné donést sebou veškeré podklady, které jsou vypsány níže.

V registračním e-mailu uveďte:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Nick
 • Datum narození*
 • Kontakt (telefon, emailovou adresu, bydliště)
 • Kategorii, ve které se chcete účastnit
 • Jméno postavy + její obrázek

* v případě, že soutěžící není při registraci zletilý, zašle naskenovaný souhlas o účasti v soutěži podepsaný zákonným zástupcem na email yume@lancraft.cz nebo jej odevzdá přímo na akci hned první den organizátorovi Cosplay sekce YumeOokami. Pokud tak neučiní, nebude mu účast v soutěži povolena. V případě úspěšného umístění bude výhra předána zákonnému zástupci.

Obecná pravidla:

 • V zákulisí mohou mít cosplayeři pouze vodu na pití. Nic jiného (jídlo, sladké pití), čím by mohli znehodnotit svůj nebo cizí kostým, není povoleno.
 • Cosplayer se během celé soutěže i v zákulisí musí chovat slušně ke svým kolegům a pořadatelům. Jakékoliv vulgarismy či jiné narážky, včetně fyzických, jsou považovány za porušení pravidel a soutěžící může být diskvalifikován nebo vyhoštěn z celého LanCraftu.
 • Pokud je cosplayer mladší 15 let, musí mít zodpovědného zástupce při soutěži sebou.
 • Pokud cosplayer potřebuje na pódiu pomoc (má dlouhé látky, mechanické části a pod.), musí to včas ohlásit. Pro tyto situace bude k dispozici pořadatelem určená osoba, která pomoc zajistí.


Do data 23. 7. 2015 je nutné zaslat:

 • Jméno a obrázek postavy - v kvalitním rozlišení (minimálně 1920x1080px tedy rozlišení 1080p = full HD).
 • 2-4 fotografie z procesu vytváření cosplaye - v rozlišení minimálně 1920x1080px (slouží k doložení, že je cosplay home-made, případně dělaný s pomocí - tedy není kupovaný).
 • Podklady jako úvod k postavě, kterou cosplay představuje nebo jakékoli podklady, které mají být použity při přednesu (video, hudbu ve formátu MP3, prezentaci ve formátu PPT, obrázky ve formátu JPG apod.).
 • Stručné představení sama sebe, jak jste se ke cosplay dostali, proč právě tato postava, apod. - bude použito k přípravě rozhovoru při samotné soutěži.

Zasláním registračního formuláře souhlasí účastník, a dává tím svolení, s následným zpracováním údajů a informací pro účely soutěže. Zároveň souhlasí s pravidly Cosplay soutěže a dokládá, že byl obeznámen s pravidly LanCraftu a bude se jimi řídit.

Kategorie:

 • Anime
 • Hra
 • Film / seriál

V každé kategorii budou vyhlášena nejlepší 3 místa (hodnotí porota) a divácká cena (hodnotí návštěvníci akce).
Organizátor si vyhrazuje právo jakoukoli kategorii zrušit při nízkém počtu zapsaných účastníků nebo je sdružit do jedné. Soutěžící se smí účastnit více kategorií pouze v případě, že na každou má jiný cosplay.


Pravidla kostýmu:

 • Kostým musí být do každé ze 3 kategorií vlastnoručně vyroben minimálně z 80 %, zbylých 20 % tvoří místo pro dokupované komponenty (makety zbraní, paruky, komponenty, aj)
 • Kostým nesmí obsahovat funkční zbraně. V případě sečných zbraní je třeba poradit se s organizátorem akce. Ten si vyhrazuje právo 3 dnů na rozmyšlenou. V případě nevhodného zacházení s povolenou či nepovolenou zbraní si organizátor vyhrazuje právo zabavení zbraně a její následné navrácení na konci akce (tj. poslední den), případně vyřazení účastníka ze soutěže nebo celé akce bez nároku na vrácení vstupného.
 • Mezi funkční zbraně se nepočítá zbraň vyrobená ze dřeva, papíru a pod. I v tomto případě si organizátor vyhrazuje právo zbraň zabavit, pokud uzná za vhodné.
 • Kostým nesmí být pohoršující tj. nesmí mít odhalené intimní partie (plavky a spodní prádlo se nepovažují za kostým).
 • Kostým musí být existující postava doložená obrazovým materiálem, ne smyšlená.
 • Soutěže se může zúčastnit kostým, který už soutěžil v jiné soutěži.
 • Žádná část kostýmu (zbraň, aj.) nesmí nikoho zasáhnout nebo zranit. Nic co by diváky mohlo zranit, mezi ně nesmí být vhazováno.
 • Cosplayer nesmí použít nic, co by střílelo nebo dýmilo.
 • Soutěže se může účastnit cosplay, který ušil někdo jiný, než ten, kdo jej předvede na soutěži. Cenu vyhrává tvůrce cosplaye. I zde platí, že musí předvést fotografie z výroby.

Průběh soutěže:

 • Každému soutěžícímu bude přiřazeno pořadové číslo.
 • Před začátkem samotné soutěže (během prvního dne) si porotci projdou všechny cosplaye a pokud bude nějaký nevhodný, či hodně nepovedený, rozpadající se, dělaný jako vtip apod., vyřadí jej ještě před samotou soutěží.
 • Před samotnou soutěží  si porotci vyhrazují čas (dle počtu coplayerů) na prohlídku zúčastněných cosplayerů a jejich kostýmů detailně zblízka - zde již mohou hodnotit zpracování.
 • Na podiu se následně dle určeného pořadí uskuteční rozhovor cosplayerů s moderátorem, ukázka průběhu práce na plátně a vystoupení cosplayera za případného doprovodu zvolené hudby (performance).
 • Po absolvování soutěže všemi účastníky bude mít porota čas na vyhodnocení (cca 30 minut). Mezitím se cosplayeři musí zdržovat v blízkosti pódia.
 • Pokud se sejdou dva cosplayeři se stejným počtem bodů, dojde na dodatečné hlasování poroty, která z nich určí vítěze.
 • Vyhlášení výsledků soutěže, předání cen, závěrečné focení výherců.

Co porota hodnotí:

 • Řemeslné provedení cosplaye, jeho ušití, lepení, kvalita, atd.
 • Podobnost cosplaye originálu.
 • Průběh vystoupení na pódiu.
 • Role - play.

Průběh vystoupení

 • Soutěžící má max 3 minuty na předvedení vystoupení, které si připravil.
 • Během tohoto vystoupení musí zaujmout porotu natolik, aby získal co nejvíc bodů či získal nejvíce hlasů od publika.
 • Parodie jsou povoleny.
 • Při soutěži mohou organizátoři poskytnout zvukovou a obrazovou, nikoliv však světelnou, podporu. V případě zájmu o některou z podpor je nutné dát vědět organizátorům s dostatečným předstihem

Organizátoři si vyhrazují právo na změnu pravidel.

© 2005-2019 LanCraft®English by Radowan, slambik and BabyTosscode & design sKopheKNahoru