přeskočit na obsah

Pravidla StarCraft II: HotS - LanCraft Summer 2014 | LanCraft.cz

Pravidla

StarCraft II: HotS

STARCRAFT II: HEART OF THE SWARM

Admin turnaje

Admin: Termiks

Základní pravidla

 • Hráči jsou povinni sledovat průběh turnaje a být včas připraveni k zápasu
 • Nedostavení se včas k zápasu či zbytečné zdržování průběhu může vést ke kontumaci
 • Hráči jsou povinni být po celou dobu přítomni na channelu LanCraft
 • Před spuštěním hry v lobby si musí dát hráči viditelně najevo, že jsou připraveni ke hře
 • Zákaz používání jakýchkoliv podpůrných programů a hacků, které zvýhodňují hráče
 • Při sporných situacích, které nedokážou hráči vyřešit mezi sebou, rozhoduje admin
 • Odmítnutí rozhodnutí admina může vyústit v automatickou prohru či vyloučení z turnaje
 • Pravidla mohou být dodatečně upravena a jejich neznalost hráče neomlouvá
 • Porušením pravidel se hráč/tým vystavuje potrestání či dokonce vyloučení z turnaje
 • Všechny zápasy, pokud není dáno jinak, budou hrány v aktuální verzi datadisku StarCraft 2: Heart of the Swarm

Účast v turnaji

 • Turnajů se mohou zúčastnit pouze hráči, kteří jsou fyzicky přítomní na akci.
 • Všichni účastníci musí vlastnit základní verzi hry Wings of Liberty i datadisk Heart of the Swarm

Disconnect

 • pokud dojde k disconnectu hráče několik sekund po startu, hra se opakuje od začátku
 • V případě, že dojde k disconnectu po 1 minutě, mohou se hráči domluvit na pokračování hry z replaye. V tom případě se musejí i dohodnout na přesném čase, kdy budou z replaye pokračovat.
 • pokud není možné pokračovat z replaye nebo se hráči nejsou schopni dohodnout na čase načtení hry z replaye nebo se hráči nejsou schopni domluvit na výsledku zápasu, rozhoduje o dalším průběhu admin
 • v restartované hře musí hrát hráči se stejnou rasou s jakou hráli přerušené kolo
 • disconnect hráče se nerovná automaticky prohře

Chování hráčů

 • hráči jsou povinni chovat se slušně a vyvarovat se slovnímu či jinému napadání soupeře
 • LanCraft je zařazen ke globálnímpravidlům slušného chování

Komunikace hráčů

 • komunikace mezi hráči během turnaje probíhá přednostně na channelu LanCraft
 • jakékoliv ostatní dotazy směřujte na adminy turnaje

Streamování a obsování zápasů

 • obsování (sledování zápasu) je povoleno pouze za souhlasu obou hráčů. Toto pravidlo se nevztahuje na adminy nebo streamery, kteří budou určeni adminy. Těm musí být vstup do hry na jejich žádost bezodkladně umožněn.

Zadávání výsledků

 • výsledky zadávají  samotní hráči do připraveného turnaje na webu LanCraftu
 • vítěz zápasu zadá výsledek do systému, poražený jej potvrdí

Replaye

 • pro každého platí povinnost ukládat replaye z každé turnajové hry
 • vítěz zápasu musí vždy nahrát replaye k příslušnému zápasu v turnajovém systému LanCraftu

Mapy

 • Mapy se vybírají škrtáním, tzn. postupným škrtáním se určí počet map, který se bude v zápase maximálně hrát (tedy v BO3 se doškrtá ke třem mapám, v BO5 k pěti atd.). Dodatečným škrtnutím se určí první hraná mapa. V playoff začíná první škrtat hráč, který je v pavouku nahoře, ve skupinách hráč, který je v rozpisu nalevo. Další mapu volí vždy poražený hráč (ze zbývajících map).
 • V jednom zápase se nesmí hrát stejná mapa dvakrát
 • Hráči musí doržovat maplist a rovněž musí dávat pozor na verzi jednotlivých map (pokud je určena)
 • Svolením ke startu hry hráč automaticky souhlasí s nastavením hry a mapy a na případné protesty ze strany hráče po odehrání mapy nebude brán ohled

 

Hlavní turnaj 1v1

Základní část

 • Hráči budou rozlosováni do 16 skupin po 4 nebo 5 hráčích, v závislosti na počtu přihlášených hráčů.
 • Před začátkem turnaje dojde k naseedování hráčů do jednotlivých skupin; nasazení hráčů posuzuje admin turnaje
 • Hrát se bude každý s každým BO3.
 • Nejlepší dva z každé skupiny (tj. 32 hráčů) postoupí do playoff

Play-off

 • Pro turnaj je zvolen systém Full Double Elimination
 • Obě větve pavouka budou hrány stylem BO3 (na dvě vítězné mapy)
 • Grandfinále (souboj vítěze Winners a Losers bracket) se bude hrát stylem BO5, kde se začíná za stavu 1:0 ve prospěch hráče postupujícího z Winners Bracketu
 • Hráči musí dbát na dodržování harmonogramu (více viz. sekce Harmonogram)

Nastavení hry

 • Category: Melee
 • Mode: 1v1
 • Game Speed: Faster

Mapy

 • mapy:  Aktuální Battle.net 1v1 mappool

Harmonogram

 • TBA

 

Hlavní doprovodný turnaj 1v1

Obecné informace

 • hlavní doprovodný turnaj je určen pro hráče, kteří vypadnou ze základních skupin hlavního turnaje
 • Počet hráčů tedy není pevně stanoven, maximální počet bude počet účastníků skupin hlavního SC2 turnaje mínus 32
 • Do hlavního doprovodného turnaje jsou automaticky zařazeni všichni hráči, kteří vypadnou z hlavního turnaje. V případě, že hráč nemá zájem se tohoto turnaje účastnit, musí to nahlásit adminovi.
 • Turnaj začíná od 14:00, jeho konec není pevně stanoven

Systém play-off

 • Turnaj se bude hrát systémem Double Elimination
 • Hraje se stylem BO3 (na 2 vítězné mapy)

Mapy

 • mapy: Aktuální Battle.net 1v1 mappool

 

Doprovodný turnaj 2v2

Základní pravidla

 • Registrace bude probíhat u admina turnaje
 • Každý tým musí zaplatit registrační poplatek, který činí 100 Kč (50 Kč na hráče)
 • Veškeré vybrané peníze budou rozděleny mezi nejlepší týmy
 • Platí pravidlo, že 2v2 turnaj za žádných okolností nesmí brzdit hlavní turnaj, který má během akce naprostou prioritu před všemi doprovodnými turnaji

Herní systém

 • Týmy budou rozlosovány do turnaje, který se bude hrát systémem Full Double Elimination (FDE)
 • Winners Bracket  se hraje stylem BO3 (na dvě vítězné mapy)
 • Losers Bracket bude BO1
 • Grandfinále BO5, kde se začíná za stavu 1:0 ve prospěch týmu postupujícího z Winners Bracketu

Nastavení hry

 • Category: Melee
 • Mode: 2v2
 • Game Speed: Faster

Mapy

 • mapy: Aktuální Battle.net 2v2 mappool

Harmonogram

 • 2v2 turnaj bude začínat po konci základních skupin, tedy v pátek ve 14:00
 • Platí pravidlo, že 2v2 turnaj za žádných okolností nesmí brzdit hlavní turnaj, který má během akce naprostou prioritu před všemi doprovodnými turnaji

 

Doprovodné turnaje 1v1

Obecné informace

 • Turnaje jsou určeny pro maximálně 32 hráčů
 • Jejich případné naplánování bude ještě upřesněno

Systém play-off

 • Turnaje se budou hrát systémem Single Elimination
 • Hrát se bude systémem BO3 (na 2 vítězné mapy)

Mapy

mapy: Aktuální Battle.net 1v1 mappool

© 2005-2019 LanCraft®English by Radowan, slambik and BabyTosscode & design sKopheKNahoru