Závazná pravidla pro všechny hráče

1. Obecné podmínky použití pravidel Hearthstone

1.1. LanCraft (dále jen „LC") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel, a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

1.2. Administrátor (dále jen „admin") každého turnaje, který tato pravidla převzal, má právo na změnu, nebo úpravu kteréhokoliv pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky z pravidel.

1.3. Tato pravidla jsou závazná pro všechny hráče účastnící se turnaje. Jejich neznalost neomlouvá.

1.4. Rychlá pravidla sepsaná v informacích u konkrétních turnajů jsou nadřazená těmto pravidlům.

2. Obecná pravidla Hearthstone

2.1. Hraje se na serveru Europe.

2.2. Hráči jsou povinni se dostavit k zápasu během 15 minut. Pokud jeden z hráčů po vygenerování zápasu nekomunikuje se soupeřem, soupeř napíše pod daný zápas, že odeslal pozvánku, popř. jinak kontaktoval soupeře a po 15 minutách získává freewin. Výjimka nastává v případě, že jeden z hráčů má plný friendlist. V takovém případě situaci posoudí admin. Vše je nutné dokládat screenshoty. 

2.3. Pokud není určeno jinak, hráči musí být po celou dobu konání turnaje přítomni v textovém kanálu v turnajovém chatu na LanCraftu uvedeném v popisu turnaje, a to z důvodu rychlého řešení problémů a stížností.

2.4. Během souboje hráči nesmí odejít z challenge. Porušení pravidla je trestáno kontumační výhrou celé série pro soupeře.

2.5. Každý hráč je zodpovědný za své internetové připojení, hardware a software.

2.6. Po odpojení ze hry má hráč minutu na to, aby se připojil zpět. Po té je na soupeři, zda odsouhlasí rematch dané hry, nebo si připíše výhru. V případě, že se hráč nedostaví do 10 minut od odpojení, soupeř má nárok na výhru v celém zápase.

2.7. Při remíze v zápasu následuje rematch se stejnými balíčky.

2.8. Po skončení každé hry je vítězný hráč povinen pořídit si screenshot dokazující jeho vítězství v dané hře. Na screenshotu musí být vidět hrdina, výhra (nápis "Victory"), čas a nick soupeře, se kterým utkání odehrál.

2.9. Každý hráč má právo vyžádat si od soupeře screenshot balíčků z challenge, který dokazuje, že nemá více než jeden balíček na jednoho hrdinu. Porušení pravidla je trestáno kontumační výhrou celé série pro soupeře.

2.10. Pokud jeden z hráčů hraje na mobilním zařízení musí tento fakt oznámit soupeři a může screenshot balíků doložit po zápase. Pokud dojde k porušení tohoto pravidla bude hráč zpětně potrestán dle platných pravidel.

2.11. Pokud chce hráč vznést protest ohledně výsledku nebo průběhu zápasu je povinen tak učinit maximálně 10 minut po daném incidentu. Pokud hráč tuto možnost nevyužije tak na jeho protesty nebude brán zřetel. 

2.12. Pokud hráč zahájí první zápas ze série ztrácí možnost podání protestu uplatnitelného před zápasem, tedy nedostavení soupeře a špatné decky v lobby. Protesty k těmto bodům vznesené v průběhu série budou zamítnuty.

2.13. Pokud hráč zvolí pro hru zabanovaný balík, má povinnost tuto skutečnost okamžitě (tj. ve fázi výběru úvodní ruky) oznámit soupeři a vzdát daný zápas. Pokud tak učiní, hráči pokračuju v sérii za předchozího stavu, tedy hráč se špatně zvoleným deckem neprohrává danou hru. Pokud tak hráč neučiní bude potrestán prohrou dané hry, nikoliv však série.

2.14. Pokud hráči mají jakoukoli stížnost ohledně průběhu zápasu (nedostavení soupeře, nepovolené decky, neregulérní průběh zápasu apod.) jsou povinni podat protest přes oficiální systém protestů na webu.

3. Formáty a režimy turnaje

3.1. Režim BO3

3.1.1. Režim BO3 znamená, že pro vítězství v sérii, je nutno vyhrát 2 hry.

3.2. Režim BO5

3.2.1. Režim BO5 znamená, že pro vítězství v sérii, je nutno vyhrát 3 hry.

3.3. Formát Conquest

3.3.1. Hráči si volí X hrdinů (dle režimu turnaje), a pro každého hrdinu může mít hráč pouze jeden hratelný balíček. 

3.3.2. Hráči se volí hrdiny na počátku každé série. Volba hrdinů probíhá na stránce http://www.deckselect.eu/.

3.3.3. Sérii vyhrává hráč, který první vyhrál se všemi svými balíčky.

3.3.4. Výherce zápasu na zápas další vybírá balíček jiný. Hráč, který prohrál může svůj balíček změnit, ale také si může ponechat balíček z hry minulé.

3.3.5. Během série hraje hráč s odlišnými hrdiny. Hrdinové se nesmí u jednoho hráče v rámci série opakovat. 

3.4. Formát Last Hero Standing BO5.

3.4.1. Hráči si volí X hrdinů (dle režimu turnaje), a pro každého hrdinu může mít hráč pouze jeden hratelný balíček. 

3.4.2. Hráči se volí hrdiny na počátku každé série. Volba hrdinů probíhá na stránce http://www.deckselect.eu/.

3.4.3. Hráči začínají s libovolnými balíčky. Po odehrání zápasu si hráč, který zvítězil ponechává svůj původní balíček a poražený hráč volí balíček nový.

3.4.4. Sérii vyhrává hráč, který první porazil všechny soupeřovi balíčky.

3.4.5. Během série hraje hráč s odlišnými hrdiny. Hrdinové se nesmí u jednoho hráče v rámci série opakovat.

4. Povinnosti hráčů a omezení

4.1. Každý hráč musí mít registrováno své Game ID (battletag).

4.2. Každý hráč je povinen mít při zápase shodné Game ID (battletag) s hodnotou, kterou má uvedenou ve svém profilu.

4.3. Hráč má povinnost u jednotlivých zápasů nahrávat screenshoty k vítězným zápasům.

4.4. Úmyslné zadávání špatného výsledku může vyústit v ban ve výši 7 dnů.

4.5. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina, byť se hráči může zdát jakkoliv nesmyslné. Hráč se poté může odvolat k hlavnímu adminovi. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení z turnaje a banu daného hráče. (Dle rozhodnutí admina).

4.6. Sledování zápasu osobou, která nemá nic společného se zápasem je možné jen za předpokladu, že souhlasí oba týmy/hráči. LanCraft admin tým a komentátoři daného turnaje mají právo sledovat zápas i bez souhlasu týmů/hráčů.

4.7. Hráčům není povoleno při stavbě balíků kartu "Whizbang the Wonderful" a podobných. Použití této karty bude trestáno kontumační prohrou celé série.

5. Admini a tresty

5.1. Admin má právo sledovat průběh zápasu ze spectator modu přímo na serveru. Jeho totožnost si ověřte pomocí Game ID (battletagu) na profilu admina.

5.2. O udělení trestu rozhoduje admin daného turnaje na základě doložených důkazů. Tím může být screenshot hry či vzájemné komunikace mezi hráči. Admin posuzuje důvěryhodnost daných důkazů.

5.3. Admin může hráči udělit výjimečný trest, případně hráče vyloučit z turnaje. Trest je udělován např. při opakovaných prohřešcích, závažných proviněních nebo neuposlechnutí výzvy admina. Admin má také právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

5.4. Kontumace zápasu

5.4.1. Nedostavení se k odehrání série v 15 minutách po vyzvání soupeřem.

5.4.2. Nepovolená změna balíčku v rozporu s formátem turnaje.

5.4.3. Nesportovní, hrubé chování.

5.4.4. Při opuštění hry a následného nepřipojení během časové limitu 1 minuty, hráč kontumačně prohrává pouze daný zápas, nikoliv sérii.

5.4.5. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi Hearthstone: Heroes of Warcraft.

6. Obecná ustanovení

6.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban na veškeré turnaje na http://www.lancraft.cz/.

6.2. Za závažná porušování pravidel může být uložen ban ve výši až 10 let.

6.3. Všichni hráči se chovají s respektem směrem k jejich protihráčům a drží se standardních civilizovaných pravidel. Jestliže se hráč bude chovat neslušně, musí počítat s výstrahou nebo jinou formou trestu. Mimo jiné hráč riskuje vyloučení z turnaje, popř. ban.

6.4. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů na http://www.lancraft.cz/, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořadných http://www.lancraft.cz/ na jakémkoliv jiném účtě. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen dalším delší ban. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně.

6.5. Při porušení jakéhokoliv pravidla soupeřem, je nutno toto porušení řešit s adminem turnaje a zároveň přiložit potřebné důkazy (ve většině případů screenshot). Není dovoleno zadávat jakýkoliv výsledek ovlivněný porušením pravidel bez konzultace s adminem turnaje. 

6.6. V případě, že se hráč účastní i jiného turnaje a potřebuje během turnaje na http://www.lancraft.cz/ použít jiný účet, je povinen o tom informovat adminy i soupeře.

6.7. Během turnaje hráči soutěží sami. Je zakázáno si nechávat radit při zápase od jiných hráčů.

7. Zákazy

7.1. Je zakázáno jakékoliv používání externích programů, které mění vlastnosti hry, a nebo zvýhodňují hráče oproti ostatním. 

7.1.1. Povolené programy jsou: Decktracker a Innkeeper.

7.2. Je zakázáno využívání bugů hry.

7.3. Je zakázáno mít “busy” status po dobu konání turnaje.

8. Streamování

8.1. Osobní stream je povolen pouze se souhlasem LanCraft admin týmu.

8.2. V případě, že se hráč rozhodne průběh turnaj streamovat, musí mít nastavený delay minimálně na 300 sekund (5 minut).