Závazná pravidla pro všechny hráče

1. Obecné podmínky použití pravidel StarCraft 2

1.1. LanCraft (dále jen „LC") si vyhrazuje právo na změnu kteréhokoliv z níže uvedených pravidel, a to i v průběhu kterékoliv soutěže, v níž budou tato pravidla použita (dále jen „pravidla").

1.2. Administrátor (dále jen „admin") každého turnaje, který tato pravidla převzal, má právo na změnu, nebo úpravu kteréhokoliv pravidla jakož i rozhodnutí o udělení výjimky z pravidel.

1.3. Tato pravidla jsou závazná pro všechny hráče účastnící se turnaje. Jejich neznalost neomlouvá.

2. Obecná pravidla StarCraft 2

2.1. Základní informace

2.1.1. Hraje se na serveru Europe.

2.1.2. Nezáleží na ranku hráčů.

2.1.3. Turnaj se hraje systémem BO3. Pokud není uvedeno jinak.

2.1.4. Pokud má nějaký z hráčů technické problémy, je vhodné o tom informovat admina.

2.1.5. Volba rasy je možná kdykoliv po založení hry.

2.1.6. V případě Disconnectu do 2 minut se hraje opakuje. V případě pozdějšího pádu hry rozhoduje o výsledku admin, pokud se hráči sami nedohodnou. 

2.1.7. V případě remízy se hra opakuje na stejné mapě.

2.1.8. Po zadání výsledků má oponent 10 minut na podání protestu, poté již nebude brán v potaz.

2.1.9. Je přísně zakázáno urážet slovně nebo jinak napadat soupeře! Takové jednání bude trestáno (diskvalifikace nebo odebrání odměn).

2.1.10. Semifinálové zápasy, finále a zápas o třetí místo se musí povinně odehrát, není-li specifikováno jinak.

2.1.11. První kolo začíná rozlosováním turnaje. V případě free winu v 1. kole začínají hráči či týmy ve 2. kole hrát souběžně s 1. kolem. V případě domluvy se soupeřem a oznámení admin týmu lze začít až souběžně s 2. kolem.

2.2. Povinnosti a práva hráčů

2.2.1. Každý hráč musí mít vyplněné své StarCraf 2 Game ID.

2.2.2. Každý hráč je povinen mít při oficiálním zápase shodné StarCraft 2 Game ID s hodnotou, kterou má uvedenou ne svém profilu.

2.2.3. V případě špatně vyplněného ID rozhoduje admin individuálně.

2.2.4. Hráč je povinen respektovat rozhodnutí admina a to v každém případě. Hráč má možnost odvolat se proti rozhodnutí admina k hlavnímu adminovi.

2.2.5. Hráči jsou povinni používat nejnovější verzi hry a mít ji nainstalovanou před začátkem turnaje.

2.2.6. Pokud není určeno jinak, hráči musí být po celou dobu konání turnaje přítomni v ingame chatu "LanCraft". V případě problému s Battle Netem slouží pro komunikaci turnajový chat LanCraftu uvedený v popisu turnaje, a to z důvodu rychlého řešení problémů a stížností.

2.2.7. Hráči jsou povinni ponechávat si replaye z každé hry, kterou odehrají v turnaji. Tyto replaye jsou na požádání admina povinni doložit.

2.3. Smurfing a hostování

2.3.1. Smurfing – hráč se vydává za jiného konkrétního hráče (využívá jeho přezdívku, popř. StarCraft 2 Game ID).

2.3.3. Smurfing je zakázán

2.4. Týmy

2.4.1. Název týmu nesmí být vulgární, nebo jiným způsobem porušovat dobré mravy a základní morální zásady. V případě porušení tohoto pravidla si LanCraft vyhrazuje právo na změnu názvu takového týmu. Při hrubém porušení tohoto pravidla bude potrestán kapitán týmu dle uvážení admina.

2.4.2. V případě, že se budou názvy dvou, nebo více týmů příliš podobat, vyhrazuje si LanCraft právo na změnu názvu takových týmů. O podobnosti rozhoduje admin turnaje.

2.5. Zákazy

2.5.1. Je zakázáno jakékoliv používání externích programů, které mění vlastnosti hry, a nebo zvýhodňuje hráče oproti ostatním.

2.5.2. Je zakázáno využívání bugů hry.

2.5.3. Je zakázáno použití dvou akcí na jednom tlačítku (macra).

2.5.4. Je zakázáno využívat bugů a chyb map.

2.6. Nastavení hry

2.6.1.

2.6.1.1. Category: Melee

2.6.1.2. Game Duration: Infinite

2.6.1.3. Game Speed: Faster

2.6.1.4. Locked Alliances: Yes

2.6.1.1. Game Privacy: Normal

2.7. Streamování

2.7.1. Osobní stream je povolen pouze se souhlasem LanCraft admin týmu.

2.7.2. V případě, že se hráč rozhodne průběh turnaj streamovat, musí mít nastavený delay minimálně na 300 sekund (5 minut), nebude-li dohoda s admin týmem jiná.

2.8. Vyhodnocení výsledku zápasu

2.8.1. O tom, zda tým vyhrál nebo prohrál danou hru rozhodují podmínky pro výhru klasické hry StarCraft 2.

2.8.2. Důkaz o výhře dokládá každý hráč / tým replayem pořízeným po konci hry (je-li vyžadováno).

2.8.3. Na vyžádání musí být každý hráč schopen doložit replay ze zápasu.

2.9. Admini a tresty

2.9.1. O udělení trestu rozhoduje admin daného turnaje na základě doložených důkazů. Tím může být replay nebo screenshot ze hry / vzájemné komunikace mezi hráči. Admin posuzuje důvěryhodnost daných důkazů.

2.9.2. Po dohodě s hlavním adminem může admin týmu udělit výjimečný trest, případně tým vyloučit ze soutěže.

2.9.3. Admin má právo rozhodovat o výši trestů individuálně.

2.9.4. Proti rozhodnutí admina se lze odvolat k hlavnímu adminovi.

3. Obecná ustanovení

3.1. Za nesportovní či jinak nevhodné chování může být uložen ban na veškeré turnaje na http://www.lancraft.cz/.

3.2. Za vědomou hru se zabanovaným hráčem může být uložen ban na veškeré turnaje na http://www.lancraft.cz/.

3.3. Za cheating či další závažná porušování pravidel může být uložen až permanentní ban.

3.4. Pokud byl hráči udělen ban na jednom z účtů na http://www.lancraft.cz/, hráč se nesmí zúčastnit žádných turnajů pořadných na http://www.lancraft.cz/ na jakémkoliv jiném účtě. Za porušení tohoto pravidla může být hráči uložen dalším delší ban. Při opakovaném porušování tohoto pravidla budete zabanováni permanentně.

3.6. Kapitán týmu je zodpovědný za své hráče a jejich chování. Pokud kapitán zjistí, že jeho hráči jednají v rozporu s pravidly http://www.lancraft.cz/, je jeho povinností takové jednání nahlásit odpovědnému adminovi. Pokud tak neučiní, může být trest udělen i jemu.

3.7. Urážlivé, rasistické či jinak hanlivé názvy týmu jsou přísně zakázány v jakémkoliv turnaji pořádaném portálem http://www.lancraft.cz/. Porušení tohoto pravidla může vést k vyloučení týmu z turnaje a zároveň penalizaci kapitána týmu.

3.8. Pokud má některý z hráčů špatné nastavení hry (scripty, aj.), může být tým z turnaje vyloučen.

3.9. Hráči zodpovídají za své technické problémy (hardware / internet). Zápasy nebudou odloženy a budou odehrány bez hráčů, nebo týmů s takovými problémy. 

3.10. Neznalost pravidel se neomlouvá!